We gaan naar een nieuw gebouw – help jij mee?

We zijn uit onze huidige locatie gegroeid, daarom zijn we stappen aan het zetten naar onze nieuwe locatie. Het zou geweldig zijn als jij hier aan mee wil helpen. Dat kan door te geven aan ons building fund. Geef o.v.v. nieuwe gebouw en het bedrag zal daarvoor gebruikt worden.

1 Kronieken 29:1 Dit werk daarentegen is groot, want het is geen bouwwerk voor een mens, maar voor God, de HEERE.

Voordelen voor partners:
Wij zijn dankbaar dat mensen investeren in Frontrunners en hierdoor meehelpen met ons werk. Wij willen graag een zegen zijn voor onze partners (mensen die maandelijks doneren). Daarom mogen mensen die partner worden een product uit de webshop uitkiezen en krijgen partners elk nieuw product dat wij uitbrengen gratis thuisgestuurd. Dit geldt voor partners die €15,- of meer per maand doneren).

Hieronder kunt u kiezen of u partner wil worden, eenmalig wil doneren of uw maandelijkse bijdrage wil verhogen.
Het rekening nummer voor tienden staat onder de afbeeldingen.
Klik op bovenstaande afbeelding om uw keuze te maken.

 

Wilt u uw tienden aan Frontrunners geven? Dan kan u ze overmaken op onze tiendenrekening (zie toelichting onderaan).
Tiendenrekening: NL54 RABO 0326610111 t.n.v. Frontrunners

Normale rekening nummer: NL82 RABO 0306 8901 86 t.n.v. Frontrunners – Heeft u een speciale bestemming voor uw gift? Vermeld dit dan bij uw transactie.

Building fund: NL 89 RABO 0332 2464 42 – of op het normale rekening nr. o.v.v. nieuwe gebouw.

Toelichting tienden Frontrunners.
We hebben de vraag gekregen of mensen hun tienden aan Frontrunners kunnen geven. Ja dat kan! De Bijbel geeft de opdracht om tienden naar het voorraadhuis/voorraadkamer te brengen (Mal. 3:10). Deze voorraadkamers waren plaatsen in de tempel waar de tienden en heffingen werden opgeslagen zodat de Levieten (de priesters die fulltime God dienden) daarvan betaald konden worden (Neh. 10:39-40, 12:44, 13:12). Door uw tienden aan Frontrunners te geven zet u mensen en middelen vrij om Gods Koninkrijk uit te bouwen. Hartelijk dank!

Bedankt voor uw gift!