Waarom is de waterdoop zo belangrijk?

Waarom is de waterdoop zo belangrijk? Tom de Wal gaat in deze aflevering van vraag het aan Tom die vraag beantwoorden.

De kracht van de waterdoop; meer dan een symbolische handeling?!

In deze uitzending van Voice of Faith gaat Tom de Wal diep in op de kracht van de waterdoop. Vaak wordt gezegd dat de waterdoop een symbolische handeling is om te getuigen van je geloof in Jezus, maar is dat wel wat het Nieuwe Testament ons onderwijst?

De kracht van de waterdoop; meer dan een symbolische handeling?!

In deze uitzending van Voice of Faith gaat Tom de Wal diep in op de kracht van de waterdoop. Vaak wordt gezegd dat de waterdoop een symbolische handeling is om te getuigen van je geloof in Jezus, maar is dat wel wat het Nieuwe Testament ons onderwijst?e uitzending van de serie ‘Demonie en bevrijding’ Deze keer heeft Tom de Wal het over Geestelijke rebellie en strijd in De Bijbel.

Kinderdoop of volwassen doop? Wat zegt de Bijbel?

Vanavond gaan we een gevoelig maar belangrijk thema bespreken: wat zegt de Bijbel over volwassendoop, de kinderdoop en belijdenis? Ook behandeld Tom kort wat de Bijbel zegt over besprenkeling. Er kan er maar één de juiste zijn, want de Bijbel zegt er is één Heer, één geloof en één doop (Ef.4:4).

Sabine Noordzij - Genezen van spiertrillingen/krampen

Door het boek Jezus Aanraken kreeg ik niet alleen weer hoop, maar het bouwde ontzettend veel geloof. Ik had mij voorgenomen in geloof te gaan staan dat het weer mogelijk werd dat  ik weer zou kunnen gaan sporten. Toen ik net begon met lezen ontving ik al genezing en elke keer dat ik het boek las werd dat steeds meer en meer. Er gingen deuren voor mij open, waardoor ik erachter kwam dat mijn schildklier (die toen een lichte afwijking had) ook nog wel eens voor meer problemen zou kunnen zorgen (zoals vermoeidheid). Samen met een lieve vrouw van God heb ik hiervoor gebeden en stonden wij in geloof voor genezing. Kort daarna heb ik mij laten nakijken d.m.v. bloedonderzoek en de uitslag was geweldig. Mijn vitamine D waardes zijn goed en ik heb een goed functionerende gezonde schildklier!

Mijn spiertrillingen/krampen zijn weg en ook ben ik weer begonnen met sporten. Ik ben God zo dankbaar Hij is echt goed! Ik beveel dit boek echt aan voor iedereen om te lezen, omdat het echt je geloof bouwt. Het boek is gevuld met  Bijbelteksten en proclamatieteksten voor genezing en een gezond leven die je over jezelf kunt uitspreken in Jezus Naam.

Sabine Noordzij - Genezen van spiertrillingen/krampen

Door het boek Jezus Aanraken kreeg ik niet alleen weer hoop, maar het bouwde ontzettend veel geloof. Ik had mij voorgenomen in geloof te gaan staan dat het weer mogelijk werd dat  ik weer zou kunnen gaan sporten. Toen ik net begon met lezen ontving ik al genezing en elke keer dat ik het boek las werd dat steeds meer en meer. Er gingen deuren voor mij open, waardoor ik erachter kwam dat mijn schildklier (die toen een lichte afwijking had) ook nog wel eens voor meer problemen zou kunnen zorgen (zoals vermoeidheid). Samen met een lieve vrouw van God heb ik hiervoor gebeden en stonden wij in geloof voor genezing. Kort daarna heb ik mij laten nakijken d.m.v. bloedonderzoek en de uitslag was geweldig. Mijn vitamine D waardes zijn goed en ik heb een goed functionerende gezonde schildklier!

Mijn spiertrillingen/krampen zijn weg en ook ben ik weer begonnen met sporten. Ik ben God zo dankbaar Hij is echt goed! Ik beveel dit boek echt aan voor iedereen om te lezen, omdat het echt je geloof bouwt. Het boek is gevuld met  Bijbelteksten en proclamatieteksten voor genezing en een gezond leven die je over jezelf kunt uitspreken in Jezus Naam.

Gal 3:26

Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.

Joh 3:5

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.

Hand 22:16

En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere.

Rom 6:3

Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn?

Gal 3:26

Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.

Joh 3:5

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.

Markus 16:15

En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.

Markus 16:16

Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.

Efeze 4:4-5

één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, 5 één Heere, één geloof, één doop.

Frontrunnersministries.nl - parttime bijbelschool - Tom de Wal aan het les geven over Demonie en Bevrijding - Afbeelding

Terug naar de waarheid

De waterdoop is een ontzettend belangrijk onderwerp. Het is een van de fundamenten van het christelijk geloof en een keerpunt en fundament in het leven van een christen. Dat de waterdoop zo belangrijk is, blijkt uit de laatste instructies die Jezus Zijn discipelen meegaf, vlak voordat Hij naar de hemel ging: ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.’ – Mattheüs 28:19

In het Evangelie van Markus wordt bij deze laatste opdracht de doop direct aan onze redding verbonden.

Markus 16:15

En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.

Markus 16:16

Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.

Efeze 4:4-5

één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, 5 één Heere, één geloof, één doop.

Markus 16:15 En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. 16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.

In gehoorzaamheid aan deze woorden van Jezus, was de waterdoop in het boek Handelingen altijd onderdeel van de verkondiging van het Evangelie en de bekering van nieuwe gelovigen. In Handelingen 8 lezen we het bekende verhaal van de evangelist Filippus, die het Evangelie verkondigde aan de kamerling. Filippus kreeg instructies van de Heilige Geest om naar de wagen te gaan, waar hij hoorde dat de kamerling las uit de profeet Jesaja, waarop Filippus de kamerling vroeg of hij ook begreep wat hij las (:30). Toen de kamerling aangaf het niet te begrijpen, omdat er niemand was die het hem uitlegde, begon Filippus het Evangelie uit te leggen.

Frontrunnersministries.nl - parttime bijbelschool - Tom de Wal aan het les geven over Demonie en Bevrijding - Afbeelding

Handelingen 8:35 En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus. 36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden?

Bij de uitleg van het Evangelie moet Filippus blijkbaar direct over de doop verteld hebben, want de kamerling vroeg meteen: ‘Wat verhindert mij om gedoopt te worden?’ Direct hierna werd de wagen gestopt en de kamerling gedoopt. Alleen deze paar voorbeelden laten al zien dat de waterdoop een belangrijk onderdeel is van het Evangelie. Het is daarom ontzettend jammer en verdrietig dat er zoveel kennis over de waterdoop verloren is gegaan en dat er zoveel verdeeldheid is over de betekenis van de waterdoop en de manier waarop er gedoopt moet worden. Juist in het kader van eenheid zei Paulus dat er maar één doop is, net zoals er maar één Geest, één Heer en één geloof is:

Efeze 4:4 één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, 5 één Heere, één geloof, één doop.

De waterdoop zou dus geen thema van verdeeldheid, maar een thema van eenheid moeten zijn.

Het is niet alleen jammer, het is ook bijzonder dat er zoveel verdeeldheid is over de waterdoop, omdat de Bijbel ontzettend duidelijk is over wat de waterdoop doet en hoe er gedoopt hoort te worden. Stel je eens voor dat we twintig nieuw bekeerde christenen, die geen enkele Bijbelkennis bezitten, het Nieuwe Testament zouden geven en een lijst met alle teksten en verhalen over de waterdoop, en hen vervolgens zouden vragen om deze zorgvuldig te bestuderen en om de volgende vier vragen te beantwoorden:

  • Wat is de waterdoop?
  • Wat doet de waterdoop?
  • Wanneer hoort de waterdoop plaats te vinden?
  • Op welke manier hoort er gedoopt te worden?

Deze twintig mensen zullen allemaal met dezelfde antwoorden terugkomen. Dat is niet zo verwonderlijk, want wanneer je alle teksten en verhalen uit de Bijbel over de waterdoop onder elkaar zet, is er weinig twijfel mogelijk over wat de waterdoop is, hoe krachtig de waterdoop is en hoe er gedoopt moet worden. Dit boekje is bedoeld om terug te gaan naar de eenvoudige en krachtige waarheid die Gods Woord ons

frontrunnersministries.nl - shop - product - Jezus Aanraken - Afbeelding

Gratis boek
de kracht van de waterdoop

Wil jij nog meer onderwijs over de waterdoop? bestel dan hier het gratis boek ‘De Kracht Van De Waterdoop’

frontrunnersministries.nl - shop - product - Jezus Aanraken - Afbeelding

Bekijk hier meer onderwijs over:

Wil jij nog
meer onderwijs?

Meld je aan voor 7 dagen gratis Bijbelschool.tv.

Word toegerust en ontdek Gods plan voor je leven