Gratis boek
spreken in Tongentaal

Wil jij nog meer onderwijs over tongentaal? bestel dan hier het gratis boek ‘Spreken In Tongentaal’ met 50 redenen om te spreken in tongentaal.

Tamara Struik

In januari 2019 kreeg ik het boek van Tom de Wal, ’50 redenen om te spreken in Tongentaal’ in handen. Ik ben al bijna 20 jaar christen en spreek al vanaf mijn bekering in tongentaal. Ik heb nooit echt goed begrepen hoe krachtig dit was, totdat ik dit boek ging lezen. Tijdens het lezen van dit boek ben ik het ook gelijk gaan toepassen in mijn leven, en ik zag eigenlijk direct al dingen veranderen. Mijn gebedsleven is zoveel krachtiger geworden en het is voor mij nu veel makkelijker om iedere dag stille tijd te hebben. Ook zag ik doorbraken komen in mijn persoonlijke leven. Zo heb ik al vanaf mijn jeugd geworsteld met depressie en negatieve gedachten. Ik heb hier vaak voor laten bidden en probeerde hier verandering in te brengen, maar nooit was daar echt een doorbraak in gekomen. Doordat mijn gebedsleven veel dieper ging en ik meer intimiteit had met God, kwam hier eindelijk verandering in. Het is alsof er een zware deken van mij afgehaald is. Ik ben door God uit een donker dal gehaald, waar ik zelf niet uit kon komen, en ben boven op de berg gezet. Alle negatieve gedachten, die continu aanwezig waren, zijn verdwenen en zijn vervangen door de mooie plannen die God voor ons gezin heeft. Ik kan weer genieten van het leven en na jaren weer oprecht schaterlachen. Mijn spiertrillingen/krampen zijn weg en ook ben ik weer begonnen met sporten. Ik ben God zo dankbaar Hij is echt goed! Ik beveel dit boek echt aan voor iedereen om te lezen, omdat het echt je geloof bouwt. Het boek is gevuld met  Bijbelteksten en proclamatieteksten voor genezing en een gezond leven die je over jezelf kunt uitspreken in Jezus Naam.

Sabine Noordzij - Genezen van spiertrillingen/krampen

Door het boek Jezus Aanraken kreeg ik niet alleen weer hoop, maar het bouwde ontzettend veel geloof. Ik had mij voorgenomen in geloof te gaan staan dat het weer mogelijk werd dat  ik weer zou kunnen gaan sporten. Toen ik net begon met lezen ontving ik al genezing en elke keer dat ik het boek las werd dat steeds meer en meer. Er gingen deuren voor mij open, waardoor ik erachter kwam dat mijn schildklier (die toen een lichte afwijking had) ook nog wel eens voor meer problemen zou kunnen zorgen (zoals vermoeidheid). Samen met een lieve vrouw van God heb ik hiervoor gebeden en stonden wij in geloof voor genezing. Kort daarna heb ik mij laten nakijken d.m.v. bloedonderzoek en de uitslag was geweldig. Mijn vitamine D waardes zijn goed en ik heb een goed functionerende gezonde schildklier!

Mijn spiertrillingen/krampen zijn weg en ook ben ik weer begonnen met sporten. Ik ben God zo dankbaar Hij is echt goed! Ik beveel dit boek echt aan voor iedereen om te lezen, omdat het echt je geloof bouwt. Het boek is gevuld met  Bijbelteksten en proclamatieteksten voor genezing en een gezond leven die je over jezelf kunt uitspreken in Jezus Naam.

Wat is het precies? 3 soorten tongentaal

In deze uitzending van Voice of Faith gaat Tom de Wal in op het onderwerp tongentaal. Wat is tongentaal precies en de 3 soorten tongentaal die er zijn. Tom heeft ook een boek geschreven over het spreken in tongentaal, namelijk: ’50 redenen om te spreken in tongentaal’, GRATIS te bestellen in de webshop op Frontrunners

Is tongentaal voor iedere Christen?

Deze week behandelt Tom de vraag: is tongentaal voor iedere Christen? Veel mensen denken dat tongentaal óf voor vroeger was, of voor een paar individuen is, terwijl tongentaal voor iedere Geestvervulde gelovige beschikbaar is.

Is tongentaal voor iedere Christen?

Deze week behandelt Tom de vraag: is tongentaal voor iedere Christen? Veel mensen denken dat tongentaal óf voor vroeger was, of voor een paar individuen is, terwijl tongentaal voor iedere Geestvervulde gelovige beschikbaar is.

De doop in de Geest: wat is het & doet het?

In deze uitzending van Voice of Faith gaat Tom de Wal in op de doop in de Heilige Geest. Wat is de doop in de Heilige Geest en wat veranderd het in je leven?

1 Kor 14:2

Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen.

mark 10:52

Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest,

Mark 16:17

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken;

1 Kor 14:39

Daarom, broeders, streef ernaar om te profeteren, en verhinder het spreken in andere talen niet.

1 Kor 14:2

Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen.

mark 10:52

Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest,

Markus 16:17

Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: … in nieuwe tongen zullen zij spreken.

Markus 10:52

Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest,

Ben jij gehoorzaam en hongerig?

Toen Jezus opgestaan was uit de dood deed Hij een oproep aan Zijn discipelen om te wachten in Jeruzalem tot ze de Heilige Geest zouden ontvangen (Hand. 1:4). We weten dat Jezus na Zijn dood meerdere malen verscheen aan mensen, één keer zelfs aan vijfhonderd mensen tegelijkertijd! (1 Kor. 15:6). Het zou goed kunnen dat de oproep van Jezus aan deze vijfhonderd mensen hetzelfde was als aan Zijn discipelen. Namelijk: wacht in Jeruzalem tot u de Heilige Geest ontvangt.

Toch lezen we dat er later nog maar honderdtwintig mensen aanwezig zijn, vlak voor de uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 1:15). Wat zou er met die andere driehonderdtachtig mensen gebeurd zijn? Misschien hadden sommigen het opgegeven, ze vonden het te lang duren en er leek niks te gebeuren. Toch besloten er honderdtwintig mensen om door te gaan. Zij bleven bidden en wachten op de Heilige Geest. Ook zij hadden ongetwijfeld vragen. Wat zou er gaan gebeuren? Hoelang zou het duren? Hoe gaat het eruit zien? Wat gaat er veranderen? Maar ze bleven bidden en wachten! Waarom? Ze wilden gehoorzaam zijn aan de woorden van Jezus en waren hongerig naar de belofte van de Vader.

Wij mogen leren hoe we de Heilige Geest ruimte geven en ontvangen in ons leven.

Deze twee aspecten zijn voor ons ook heel belangrijk, wanneer het gaat om de Heilige Geest en het spreken in tongentaal. We moeten ten eerste gehoorzaam willen zijn aan de woorden van Jezus en ten tweede hongerig zijn naar Gods beloftes. Misschien heb jij ook veel vragen en onduidelijkheden over het onderwerp tongentaal en de Heilige Geest. Zorg er dan voor dat deze vragen je niet weerhouden om van God te ontvangen. Wij mogen leren hoe we de Heilige Geest ruimte geven en ontvangen in ons leven. De wereld moet geleerd worden Jezus te ontvangen, de kerk moet geleerd worden de Heilige Geest te ontvangen.

We mogen namelijk onze gehoorzaamheid boven onze vragen zetten. We mogen gehoorzamen aan de woorden van Jezus dat ook wij de Heilige Geest zullen ontvangen en dat wij in tongentaal zullen spreken.

Markus 16:17

Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: … in nieuwe tongen zullen zij spreken.

Markus 10:52

Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest,

Frontrunnersministries.nl - bevrijding en genezing - Tom aan het bidden - Afbeeldingen

Mark 16:17

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken;

1 Kor 14:39

Daarom, broeders, streef ernaar om te profeteren, en verhinder het spreken in andere talen niet.

Bekijk hier meer onderwijs over:

Wil jij nog
meer onderwijs?

Meld je aan voor 7 dagen gratis Bijbelschool.tv.

Word toegerust en ontdek Gods plan voor je leven