Gratis boek
“supermens”

Wil jij nog meer onderwijs over je identiteit in Christus? Bestel dan hier het gratis boek ‘Spreken In Tongentaal’ met 50 redenen om te spreken in tongentaal.

door dit gebed ontdek jij jouw supermens in Christus

In deze uitzending van Voice of Faith gaat Tom de Wal in op het onderwerp jouw identiteit in Christus. Hij gaar het hebben over het gebed waardoor jij jouw supermens ontdekt. Tom heeft ook een boek geschreven over jouw identiteit in Christus, namelijk: ‘Supermens’, GRATIS te bestellen in de webshop op Frontrunners

Supermens: in christus is alles nieuw geworden

Tom de Wal behandeld in deze Voice of Faith dat in Christus ALLES nieuw geworden is. In Christus ben jij een NIEUW supermens. Ontdek er meer over in deze aflevering.

Supermens: in christus is alles nieuw geworden

Tom de Wal behandeld in deze Voice of Faith dat in Christus ALLES nieuw geworden is. In Christus ben jij een NIEUW supermens. Ontdek er meer over in deze aflevering.

Het koninkrijk van God: wat is het & hoe werkt het?

In deze uitzending van Voice of Faith praat Tom over het Koninkrijk. Gods Koninkrijk is de leefwereld van jouw nieuwe schepping. Kijk & leer wat Gods Koninkrijk is en hoe het werkt

Efeze 1:3

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus.

1 joh 4:17

want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus.

rom 5:17

veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus.

efeze 2:6

en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus.

Efeze 1:3

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus.

1 joh 4:17

want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus.

Colossenzen 2:9-10

Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in Hem.

2 korinthe 5:21

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Ben jij gehoorzaam en hongerig?

Toen Jezus opgestaan was uit de dood deed Hij een oproep aan Zijn discipelen om te wachten in Jeruzalem tot ze de Heilige Geest zouden ontvangen (Hand. 1:4). We weten dat Jezus na Zijn dood meerdere malen verscheen aan mensen, één keer zelfs aan vijfhonderd mensen tegelijkertijd! (1 Kor. 15:6). Het zou goed kunnen dat de oproep van Jezus aan deze vijfhonderd mensen hetzelfde was als aan Zijn discipelen. Namelijk: wacht in Jeruzalem tot u de Heilige Geest ontvangt.

Toch lezen we dat er later nog maar honderdtwintig mensen aanwezig zijn, vlak voor de uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 1:15). Wat zou er met die andere driehonderdtachtig mensen gebeurd zijn? Misschien hadden sommigen het opgegeven, ze vonden het te lang duren en er leek niks te gebeuren. Toch besloten er honderdtwintig mensen om door te gaan. Zij bleven bidden en wachten op de Heilige Geest. Ook zij hadden ongetwijfeld vragen. Wat zou er gaan gebeuren? Hoelang zou het duren? Hoe gaat het eruit zien? Wat gaat er veranderen? Maar ze bleven bidden en wachten! Waarom? Ze wilden gehoorzaam zijn aan de woorden van Jezus en waren hongerig naar de belofte van de Vader.

Wij mogen leren hoe we de Heilige Geest ruimte geven en ontvangen in ons leven.

Deze twee aspecten zijn voor ons ook heel belangrijk, wanneer het gaat om de Heilige Geest en het spreken in tongentaal. We moeten ten eerste gehoorzaam willen zijn aan de woorden van Jezus en ten tweede hongerig zijn naar Gods beloftes. Misschien heb jij ook veel vragen en onduidelijkheden over het onderwerp tongentaal en de Heilige Geest. Zorg er dan voor dat deze vragen je niet weerhouden om van God te ontvangen. Wij mogen leren hoe we de Heilige Geest ruimte geven en ontvangen in ons leven. De wereld moet geleerd worden Jezus te ontvangen, de kerk moet geleerd worden de Heilige Geest te ontvangen.

We mogen namelijk onze gehoorzaamheid boven onze vragen zetten. We mogen gehoorzamen aan de woorden van Jezus dat ook wij de Heilige Geest zullen ontvangen en dat wij in tongentaal zullen spreken.

Colossenzen 2:9-10

Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in Hem.

2 korinthe 5:21

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Frontrunnersministries.nl - bevrijding en genezing - Tom aan het bidden - Afbeeldingen

rom 5:17

veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus.

efeze 2:6

en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus.

Bekijk hier meer onderwijs over:

Wil jij nog
meer onderwijs?

Meld je aan voor 7 dagen gratis Bijbelschool.tv.

Word toegerust en ontdek Gods plan voor je leven