Mattheus 7:7

Bid, en u zal gegeven worden 8 want een ieder die bidt ontvangt.

Mattheus 7:11

Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden.

Mattheus 21:22

En alles wat u in het ​gebed​ vraagt, in geloof, zult u ontvangen.

Johannes 14:14

Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.

voor jezus was bidden hetzelfde als ontvangen

Voor Jezus was er geen onderscheid tussen bidden en ontvangen. Alles wat Jezus vroeg in gebed gebeurde. Jezus had geen onbeantwoorde gebeden.

Ik geloof dat dit directe aanleiding was voor de discipelen om aan Jezus te vragen om hen op dezelfde manier te leren bidden, ze zagen namelijk dat al Jezus’ gebeden verhoord werden. Als jij iemand zou kennen waarvan ieder gebed beantwoord wordt, zou je waarschijnlijk ook vragen: ‘Wil je mij leren bidden?’ Dat is precies wat de discipelen aan Jezus vroegen. Ze vroegen eigenlijk om een ‘reset’ en wilden opnieuw leren bidden.

Gratis boek over gebed bidden=ontvangen

Wil jij nog meer onderwijs over gebed en sleutels ontvangen waardoor al jouw gebeden beantwoord zullen worden? Bestel dan ons gratis boek ‘Bidden=ontvangen’ in onze webshop

De doop in de Heilige Geest

In deze uitzending van Voice of Faith gaat Tom de Wal in op de doop in de Heilige Geest. Wat is de doop in de Heilige Geest en wat veranderd het in je leven?

Wat doet tongentaal

Deze week behandelt Tom de vraag: wat gebeurt er in de geestelijke wereld wanneer we in tongentaal bidden? Tom geeft 3 redenen om te spreken in tongentaal.

Wat doet tongentaal

Deze week behandelt Tom de vraag: wat gebeurt er in de geestelijke wereld wanneer we in tongentaal bidden? Tom geeft 3 redenen om te spreken in tongentaal.

Hoe begin ik met spreken in tongentaal

In deze uitzending van Voice of Faith gaat Tom de Wal in op het onderwerp tongentaal. Hoe spreek je nu eigenlijk in tongentaal? Tom heeft ook een boek geschreven over het spreken in tongentaal, namelijk: ’50 redenen om te spreken in tongentaal’, GRATIS te bestellen in de webshop op Frontrunners

Mark. 16:17

Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: … in nieuwe tongen zullen zij spreken.

Hand. 19:6-7

En nadat ​Paulus​ hun de handen ​opgelegd​ had, kwam de ​Heilige​ Geest​ op hen; en zij spraken in vreemde talen en profeteerden. En het waren bij elkaar ongeveer twaalf mannen.

Alles wat Jezus vroeg in gebed gebeurde. Jezus had geen onbeantwoorde gebeden.

Het antwoord van Jezus op de vraag om hen te leren bidden zal je misschien verbazen. Veel mensen kennen namelijk alleen het eerste gedeelte van het antwoord wat Jezus gaf, namelijk het ‘onze Vader’. Het ‘onze Vader’ was echter slechts het eerste van Jezus antwoord, meteen daarna vervolgde Jezus met onderwijs over gebed in de vorm van een gelijkenis. Het ‘onze Vader’ is er bij veel mensen ingestampt, maar de les van de bijhorende gelijkenis niet. Laten we onderstaande gelijkenis lezen en daarbij in gedachten houden dat dit Jezus’ antwoord was op de vraag ‘Heere, leer ons bidden.’

Lukas 11:11 Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven

Lukas 11:5 Daarna zei hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: “Wil je mij drie broden lenen, 6 want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.” 7 En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt.” 8 Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen, en hem alles geven wat hij nodig heeft. 9 Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 10 Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.’ 11 Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven, 12 of ook als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen geven?

Alles wat Jezus vroeg in gebed gebeurde. Jezus had geen onbeantwoorde gebeden.

Als antwoord op vraag om de discipelen te leren bidden, leerde Jezus hen als eerste de belangrijke les uit deze gelijkenis, namelijk: God wil al je gebeden graag verhoren. Regelmatig is deze gelijkenis aangehaald om te onderwijzen over volharding in gebed; de vriend bleef vragen en kreeg daarom wat hij vroeg. 

God wil al je gebeden graag verhoren

Dat is echter niet de les die Jezus voor ogen heeft met deze gelijkenis. Het is niet de bedoeling dat God vergeleken wordt met een vriend die je eigenlijk niet wil geven waar je om vraagt. Dan zou de les namelijk zijn: God zit er eigenlijk niet op te wachten om je gebed te verhoren, maar als je lang genoeg zeurt doet Hij dat om maar van het gezeur af te zijn. Dat is niet de les uit deze gelijkenis! Het gaat in deze gelijkenis niet om de vriend die eigenlijk met tegenzin iets geeft, het gaat in deze gelijkenis om de zekerheid van de vrager.

Mattheus 7:7

Bid, en u zal gegeven worden 8 want een ieder die bidt ontvangt.

Mattheus 7:11

Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden.

Mattheus 21:22

En alles wat u in het ​gebed​ vraagt, in geloof, zult u ontvangen.

Johannes 14:14

Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.

 

De vrager weet 100% zeker dat zijn verzoek geïnd gaat worden, daarom blijft hij vragen. God is echter het tegenovergestelde als deze vriend en wil ons altijd graag geven waar wij om vragen. De les is: als iemand die een slecht voorbeeld is van vriendschap al geeft waar je om vraagt, hoeveel te meer zal God je geven waar je om vraagt! De Vader wil niets liever dan het gebed van Zijn kinderen verhoren. De eerste les die Jezus ons wil leren over gebedsverhoring is: God wil je gebeden graag verhoren.

Hand. 8:14-17

Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de ​Heilige​ Geest

Hand. 2:4

En zij werden allen vervuld met de ​Heilige​ Geest​ en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Mark. 16:17

Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: … in nieuwe tongen zullen zij spreken.

Hand. 19:6-7

En nadat ​Paulus​ hun de handen ​opgelegd​ had, kwam de ​Heilige​ Geest​ op hen; en zij spraken in vreemde talen en profeteerden. En het waren bij elkaar ongeveer twaalf mannen.

Hand. 8:14-17

Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de ​Heilige​ Geest

Hand. 2:4

En zij werden allen vervuld met de ​Heilige​ Geest​ en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Gratis boek over gebed bidden=ontvangen

Wil jij nog meer onderwijs over gebed en sleutels ontvangen waardoor al jouw gebeden beantwoord zullen worden? Bestel dan ons gratis boek ‘Bidden=ontvangen’ in onze webshop

Bekijk hier meer onderwijs over:

Wil jij nog
meer onderwijs?

Meld je aan voor 7 dagen gratis Bijbelschool.tv.

Word toegerust en ontdek Gods plan voor je leven