Media

Vanuit de passie die we hebben voor de boodschap die God ons gegeven heeft, maken we gebruik van iedere mogelijke methode om Zijn Woord te verspreiden en maken we gebruik van allerlei verschillende media. Op deze pagina vind je onze video’s, Q&A’s en Spotify Podcast.

Voice of Faith

Iedere week weer krachtig en inspirerend live onderwijs, dat is het programma Voice of Faith! In 2018 zijn we begonnen met Voice Of Faith en er staan inmiddels al meer dan 100 afleveringen online! Geniet van het onderwijs en we hopen je ook te verwelkomen onder de live kijkers op Dinsdagavond. Wil je gebed aan de hand van het onderwijs? Onze ministry teams zitten achter de telefoons klaar om voor je te bidden.

Je kan in de Youtube database series vinden over:

  • Leven in geloof
  • Leven in de zegen
  • Profeten & profetie
  • De kracht van Gods Woord
  • Leven in overwinning
  • Sta op en schitter
  • Gebed
  • etc.
frontrunnersministries.nl - inspiratie - blog - e-books - Tom aan het lezen in zijn Bijbel - Afbeelding
frontrunnersministries.nl - inspiratie - blog - e-books - Tom aan het lezen in zijn Bijbel - Afbeelding

Spotify

Raising up Frontrunners – dat is de missie van Frontrunners Ministries. We willen mensen trainen om krachtig te zijn in Gods Koninkrijk. Onze passie is om mensen te zegenen met goed en krachtig onderwijs én krachtige worshipmuziek.

frontrunnersministries.nl - over ons - bouw mee - vrijwilligers - worship - afbeeldingen
Frontrunnersministries.nl - bijbelscholen - onine bijbelschool op iphone en ipad - Afbeelding

YouTube

Op dit YouTube kanaal plaatsen we al onze (live)uitzendingen, video preken, motivatie video’s, vlogs en vragen en antwoorden (Q&A’s). We bidden dat onze content jou inspireert en verder helpt in je wandel met God.

Vergeet niet om je bij ons Youtube kanaal te abonneren en de notificaties aan te zeten om beter op de hoogte te blijven van nieuwe video’s.

frontrunnersministries.nl - bijbelschool advertentie laptop afstand onderwijs - Afbeelding
Frontrunnersministries.nl - frontwomen - femke de wal - Afbeelding

Faith Today

De missie voor de vrouwenactiviteiten: Een generatie vrouwen oprichten die volledig voor God gaat. Wij doen dit door het geven van vrouwenavonden, het publiceren van video onderwijs (Faith Today) en door te spreken in allerlei soorten samenkomsten.

Frontrunnersministries.nl - frontwomen - femke de wal - Afbeelding

#Vraag het Tom

Heb je een Bijbel/geloofs-gerelateerde vraag? Stel hem aan Tom en wij gaan kijken of we het antwoord in de veelgestelde vragen video’s kunnen verwerken!

WAT HOUDT JE KRUIS OPNEMEN IN?

Wat betetekent het om je kruis op te nemen? In Mattheus 16 spreekt Jezus hierover. Tom legt het uit in deze video. 

MOETEN WIJ NET ALS DE RIJKE JONGELING ALLES VERKOPEN EN ACHTERLATEN?

Jezus gaf de rijke jongeling de opdracht om alles te verkopne en alles te achter te laten. Waarom deed Jezus dat? Was Jezus tegen geld en rijkdom? Is dit ook een opdracht voor ons vandaag? Bekijk het antwoord van Tom.

WAS PAULUS ARM OF RIJK?

Was Paulus arm of rijk? Bekijk de video of lees het antwoord. Paulus was niet arm tijdens zijn leven op aarde. Paulus heeft echter wel armoede gekend door vervolging en gevangenschap, maar uitgezonderd daarvan was Paulus voorspoedig.

Filippenzen 4:12 En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden.

Paulus schrijft dat hij zowel honger en armoede als rijkdom kende door de vervolging. Paulus behoorde door zijn achtergrond tot de ‘upperclass’ van de bevolking. Ten eerste was Paulus een Romeins staatsburger, iets wat zeer weinig mensen waren en wat veel geld kostte als je het wilde kopen (Hand.22:28). Paulus groeide op en studeerde in Tarsus onder de beste leraren en rabbi’s (Hand.22:3). Bovendien was Paulus professioneel leerbewerker, tenten maken was daar een uiting van (Hand.18:3). Paulus verdiende hier veel geld mee, zoveel dat hij zichzelf en zijn team hiervan kon onderhouden (Hand.20:34). Toen Paulus vastgehouden werd door stadhouder Felix, hoopte deze geld van Paulus te krijgen (Hand.24:26). Een stadhouder verwacht dit niet van iemand die arm is of geen geld heeft. Dat Paulus tenten maakte, was overigens zijn eigen keuze. Hij schrijft dat hij het recht heeft om inkomen te nemen van de gelovigen, maar dit bewust niet doet (1.Kor.9). Paulus wilde op deze manier vrij blijven, niemand kon hem hierdoor manipuleren. Het boek Handelingen sluit af door te vertellen dat Paulus twee jaar lang in een woning bleef die hij zelf betaalde (Hand.28:30).

Paulus maakte echter ook gebruik van partnerschap tijdens zijn bediening. Zo lezen we over de Filippenzen die Paulus regelmatig geld toesturen om zijn bediening te ondersteunen (Fil.4:16). Omdat de Filippenzen hem dit geld stuurden, kon Paulus zeggen: ‘Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed; ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was, als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehaaglijk voor God (Fil.4:18).’

Paulus zegt dat dit geld dat zij hem stuurden een offer was waar God zeer blij mee was! Vervolgens maakt Paulus hen ook duidelijk dat God hen hiervoor zal belonen: ‘Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door ​Christus​ ​Jezus (Fil.4:19).’ In Handelingen 28 lezen we dat Paulus op het eiland Malta terechtkomt en daar het evangelie predikt en de zieken geneest. De mensen reageren hierop met partnerschap: ‘Ze overlaadden ons met eerbewijzen en voorzagen ons bij ons vertrek van alles wat we nodig hadden (Hand.28:10).’

Deze mensen werkten mee met Paulus zijn bediening en gaven hem geld, kleding, voedsel en alles wat Paulus weer nodig had! Paulus doet ook meermaals in zijn brieven de oproep naar alle gelovigen om bedieningen te ondersteunen en zenders van het evangelie te worden. Paulus vraagt van de kerk om te partneren met reizende bedieningen!

Titus 3:13 Doe de wetgeleerde Zenas, en Apollos, zorgvuldig uitgeleide, zodat het hun aan niets ontbreekt.

Romeinen 15:24 zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, naar u toe komen. Ik hoop u namelijk op doorreis te zien en door u op weg daarheen verder geholpen te worden, als ik eerst wat van de ontmoeting met u genoten zal hebben.

2 Korinthe 1:16 Ik wilde namelijk door uw stad naar Macedonië doorreizen, en weer van Macedonië naar u toe komen, om door u op weg geholpen te worden naar Judea.

WAS JEZUS ARM OF RIJK?

Was Jezus arm of rijk? Veel mensen denken dat Jezus arm was. Er zijn uitspraken als: ‘In Jezus, kwam God als een arm mens, leefde als een arm mens en stierf als een arm mens.’ Dit is echter een verkeerd beeld van Jezus. Ten eerste was Jezus rijk toen Hij bij Zijn Vader in de hemel was, in de hemel is altijd meer dan genoeg. Maar ook op aarde leefde Jezus in het gebied van ‘meer dan genoeg’. Toen Jezus geboren werd, kwamen er wijze mannen die hun schatkist openden en Jezus goud, wierook en mirre gaven, zeer waardevolle spullen (Mat.2:11). Jezus was dus bij zijn geboorte zeker niet arm. Als Jezus opgroeit, werkt hij gewoon in het bedrijf van zijn vader. Vervolgens werkte Jezus in het bedrijf van zijn vader als timmerman of handswerkman (Mark.6:3, Mat.13:55). Dit was een prima baan. Jezus had dan ook een eigen huis, ook tijdens zijn tijd van bediening (Mat.4:13, Mark.2:1, Joh.1:39). Tijdens Jezus zijn drie jaar bediening had hij ook toegang tot behoorlijke financiële middelen. Jezus had namelijk Judas die zijn financiën beheerde, hij was de geldbeheerder (Joh.13:29). Als je geen geld hebt, heb je ook geen beheerder nodig. Bovendien stal Judas geld, niemand van de discipelen heeft dit gemerkt, anders was dit ongetwijfeld tot een escalatie gekomen (Joh.12:6). Als Jezus maar een klein beetje geld had, moet het opgevallen zijn als er ineens een gedeelte weg was. Bovendien had Jezus een reputatie dat Hij geld aan de armen gaf (Joh.13:29). Toen Jezus gekruisigd werd, pakten de Romeinse soldaten zijn mantel af en verdeelden die (Joh.19:23). Naar Romeins rechtsgebruik kwam de kleding van de veroordeelde aan deze soldaten toe als buit. De kleding van Jezus (hoofddoek, gordel, opperkleed en sandalen) werd onder de vier soldaten verdeeld. Het onderkleed werd apart gehouden. Het bijzondere aan dit kledingstuk van Jezus was, dat het geen naden bevatte. Het was uit één stuk geweven. Dit verwijst zowel naar het priesterschap van Jezus (het kleed van de hogepriester was naadloos) maar toont ook aan dat Jezus een zeer dure mantel droeg. Jezus werd door Jozef van Arimatea, toen hij gekruisigd was, in een duur graf gelegd. Arme mensen werden op een groot veld begraven (Jer.26:23, Mat.27:7), maar rijken konden tijdens hun leven al een graf laten inrichten (Jes.22:16). De andere evangeliën benadrukken dat het een nieuw graf was (Mat.27:60; Joh.19:41), waarin nog nooit iemand gelegd was (Luk.23:53; Joh.19:41). Daarmee was het voor de joodse wet een rein graf. Jozef van Arimatea gaf het beste en duurste dat hij had. In het natuurlijke is het dus niet aannemelijk dat Jezus arm was.

Als we naar het bovennatuurlijke aspect kijken, was Jezus nog veel rijker. God deed veel bijzondere wonderen van voorziening voor Jezus. God zorgde bijvoorbeeld voor de allerbeste wijn (Joh. 2) en voor een bovenzaal en vervoersmiddel die gereedgemaakt waren (Mat.21:2, Mark.14:14-15). Jezus vermenigvuldigde eten, genoeg om tienduizenden mensen te voeden en dan nog manden vol over te hebben (Joh.6). Jezus zorgde voor geld dat uit een vis kwam (Mat.17). Er was een vrouw die vlak voor Jezus zijn kruisiging een jaarsalaris aan zalfolie aan Jezus gaf (Joh.12:5). We kunnen dus concluderen dat Jezus niet arm was, de enige plek waar Jezus echt arm werd, was aan het kruis. Daar was Hij naakt, dorstig en hongerig. De Bijbel zegt dat Hij dit deed voor ons, zodat wij rijk zouden worden (2Kor.8:9).

Naast deze natuurlijke en bovennatuurlijke aspecten van financiële voorziening in het leven van Jezus, was er ook nog het aspect van partnerschap. Er waren mensen die partner waren van de bediening van Jezus en Jezus zo verder hielpen.

Lukas 8:1 Kort daarop begon hij rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het ​koninkrijk van God​ te verkondigen. De twaalf vergezelden hem, 2 en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren: ​Maria uit Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven, 3 Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van ​Herodes, en ​Susanna​ – en nog tal van anderen, die uit hun eigen middelen voor hen zorgden.

De Bijbel vertelt hier dat niet alleen de discipelen met Jezus mee reisden, maar ook een groot aantal vrouwen. Deze volgden Jezus nadat ze zelf aangeraakt waren door Zijn bediening, sommigen waren ook genezen of bevrijd. Drie vrouwen worden specifiek genoemd. De eerste is Maria. De tweede vrouw is Johanna, zij was de vrouw van Chusas, de ‘zaakwaarnemer’ of ‘rentmeester’ (Mat.20:8) van Herodes, de viervorst. Deze Chusas had een hoge functie, een soort minister van financiën. Zijn vrouw Johanna reisde met Jezus mee. Deze vrouw en vele anderen dienden Jezus vanuit hun eigen middelen en bezit. Ze zorgden voor Jezus door middel van geld, eten, drinken en andere noodzakelijke dingen voor Jezus zijn bediening. Deze mensen waren dus vermogend en ondersteunden met hun vermogen de bediening van Jezus.

MOET JE HARDOP BIDDEN OM DE DUIVEL/DEMONEN WEG TE STUREN?

Moet je hardop bidden om de duivel/demonen weg te sturen, of kan je ook in jezelf bidden? Hoe moet je demonen wegsturen? Tom beantwoord de vraag in de onderstaande video? 

WACHTEN OP GODS BEVESTIGING OF GEWOON DOEN?

Moet God altijd spreken voordat ik een keuze maak, of moet ik dingen ook gewoon gaan doen? Wanneer moet ik wachten op Gods bevestiging en wanneer kies ik ervoor om gewoon te gaan handelen?

HELP, IK GROEI GEESTELIJK HARDER DAN MIJN GEMEENTE. WAT MOET IK DOEN?

Ik ervaar dat ik geestelijk harder groei en verder ben dan de mensen en het leiderschap uit mijn gemeente, wat moet ik nu doen? Wanneer mag je naar een andere kerk op zoek gaan? Moet ik proberen mijn kerk te veranderen? Hoor het antwoord van Tom

HEEFT GOD DE DUIVEL GESCHAPEN?

De duivel veroorzaakt heel veel ellende, pijn en narigheid op aarde. Heeft God de duivel geschapen en waarom heeft God dat dan gedaan?

HOE WEET JE OF JE MET EEN DEMOON TE MAKEN HEBT OF NIET?

Hoe weet ik of ik met een demon te maken heb, of dat het natuurlijke oorzaken zijn? Hoor hier het antwoord van Tom. Wil je meer onderwijs over bevrijding en demonie? Ga dan naar het Youtube kanaal van Frontrunners, daar staat een serie van 10 uur over bevrijding. 

Lees meer over onze podcast

Volg Frontrunners ook op andere platformen. Bekijk meer over de podcast preken