Getuigenissen

Word gebouwd in je geloof, ook voor jouw genezing!

Sabine Noordzij

Door het boek Jezus Aanraken kreeg ik niet alleen weer hoop, maar het bouwde ontzettend veel geloof. Ik had mij voorgenomen in geloof te gaan staan dat het weer mogelijk werd dat  ik weer zou kunnen gaan sporten. Toen ik net begon met lezen ontving ik al genezing en elke keer dat ik het boek las werd dat steeds meer en meer. Er gingen deuren voor mij open, waardoor ik erachter kwam dat mijn schildklier (die toen een lichte afwijking had) ook nog wel eens voor meer problemen zou kunnen zorgen (zoals vermoeidheid). Samen met een lieve vrouw van God heb ik hiervoor gebeden en stonden wij in geloof voor genezing. Kort daarna heb ik mij laten nakijken d.m.v. bloedonderzoek en de uitslag was geweldig. Mijn vitamine D waardes zijn goed en ik heb een goed functionerende gezonde schildklier!

Geef je getuigenis wat God voor wonder in je leven heeft gedaan!

Ben jij bovennatuurlijk genezen van een (chronische) ziekte, of dat je ongeneeselijk ziek was verklaart? Geef hier je getuigenis door, als getuigenis ook voor anderen!

God geneest vandaag nog steeds! Eén van de namen van God is Jehovah Rapha, oftewel de Heere onze Heelmeester (Ex.15:26). Toen Jezus op aarde rondliep was één van de dingen die Hij het meeste deed het genezen van zieken. Volgens Jezus was ziekte geen onderdeel van Gods wil voor de mensen, maar een overweldiging van de duivel (Hand.10:38, Luk.13:16). 20 Keer staat er in het Nieuwe Testament: ‘Jezus genas hen allen’, oftewel Jezus genas iedereen die bij Hem kwam voor genezing, aan welke ziekte mensen ook leden (Mat.4:23-24, Mat.8:16-17).

Jezus geneest vandaag nog steeds, Hij is dezelfde; gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid (Hebr.13:8). Hij gaf Zijn discipelen de opdracht om handen op zieken te leggen en ze te genezen (Mat.10:1,8, Mark.16:15-17). In gehoorzaamheid aan de opdracht van Jezus doen we dat en zien we ook vandaag de dag prachtige wonderen van genezing (Joh.14:12). Jezus geneest!

Haidi Marcet

Ik weer terug naar school, wie had dat gedacht?? Maar wat ben ik blij dat ik die stap genomen heb! Sinds ik de Frontrunners parttime bijbelschool volg ben ik enorm gegroeid in Gods Woord. Heb ik Zijn stem beter leren verstaan waardoor mijn wandel met God krachtiger is. Bovendien heb ik door het bijbelsonderwijs en omdat ik mezelf vul met het Woord van God ontdekt wat mijn roeping is in Gods Koninkrijk!

1 Joh 4:4

En Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij ziende en volgde Jezus op de weg.

Jes 53:5

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

Kol 2:15

Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Mark 10:52

En Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij ziende en volgde Jezus op de weg.

Genezen van gebrokenheid

en afwijzing

Na een zware, verdrietige periode in het leven van Roxanne, die als kind geadopteerd is, leert ze God kennen. Echter, ze kampt met een aantal problemen, zoals woede-uitbarstingen, angsten, verdriet en gevoel van afwijzing. Tijdens een Bijbelschool die ze volgt, ontdekt ze dat haar verleden hier een rol in speelt. God openbaart dat er rondom haar adoptie fraude is gepleegd. Hierdoor is ze in één klap haar hele identiteit kwijt.

God helpt haar in haar zoektocht naar haar identiteit en leidt haar door het proces van vergeving. Tijdens een bevrijdingsdienst van Frontrunners wordt Roxanne bevrijd van lasten en demonische gebondenheid. Alle angsten, woede en gevoel van afwijzing verdwijnen en ze verandert volledig. Ze is een nieuwe schepping.

Terugkijkend zegt Roxanne: “God heeft als Vader de plaats ingenomen van de biologische familie die ik niet ken. Hij is mijn steun en toeverlaat in alles, mijn veilige haven.”

Ik had 6 jaar lang een hernia in de onderrug en op het moment dat we bij genezing waren. Ik dacht zelfs de eerste les begon het kwartje te vallen. Dat Jezus al gestorven was voor mijn ziekten. Toen ik dat besefte was de pijn uit mijn rug weg. Daarna is het 1 keer terug gekomen. Toen de duivel er aan herinnert dat Jezus geslagen is voor mijn gezondheid. En dat de duivel geen recht op mij heeft. En nooit meer pijn gehad.

Wij dachten dat wonderen na de apostelen gestopt waren, maar door het boek Jezus aanraken, heeft Jezus m’n leesbril overbodig gemaakt, . M’n dochter is ook zelf in geloof gaan staan, ondanks dat ze zeer kritisch het boek begon te lezen. Zij is in afgelopen half jaar genezen van: suiker allergie, zeer zwakke polsen zijn in 1 dag sterk geworden, ze kan er alles mee. Ineens kan ze analoge klokken snel en foutloos lezen (soort dyslexie) slaapproblemen verdwenen en sociale angststoornis is minder geworden. Laatste nog niet helemaal over. Maar veel vrolijker, meer vrede en rust in haar leven gekregen.

Ongeveer in november 2020 Door het geloof dat ik kreeg van het boek Jezus aanraken ben ik al bijna van al mijn ziekte en kwalen genezen. Ik ben gestopt met mijn schildklier medicatie en heb de demoon van vermoeidheid weggestuurd. Bergen zijn in zee geworpen en ik wordt steeds fitter en gezonder. Daarna begon ik aan het boek over tongentaal en ben begonnen met in tongentaal spreken. Daarna ben ik in Januari begonnen aan de online bijbelschoool. Er vallen steeds meer puzzelstukjes op zijn plek. Ik ben vol verwachting van wat er verder komen gaat!

Ik liep er tegen aan dat iemand heel ziek was en stemmen hoorde en door jullie onderwijs ben ik aangemoedigd om er naar toe te gaan en voor haar te bidden ze is meteen volledig genezen zonder dat ik hier verder ervaring of kennis van had. God is zo goed ook zijn er veel problemen in ons gezin opgelost en versta ik Gods stem en merk duidelijk de leiding van de Heilige Geest in mijn leven.

Dankbaar ben ik, dat ik de Bijbelschool ben gaan volgen. Eerst dacht ik, het zal moeilijk zijn, het tegendeel is waar. Ik heb zoveel geleerd , het is zo belangrijk dat je weet wie je bent in Christus. En dat je weet hoe je bidden moet. God heeft mij een verlangen in mijn hart gelegd, dat ik waar het mogelijk is kan getuigen van Zijn grote Naam. En dat Jezus alles heeft volbracht aan het kruis! En dat we alles kunnen ontvangen, in geloof. Mijn relatie met God is dieper geworden. De Bijbelschool heeft me heel veel geleerd, en ik zegen Femke en Tom met al hun medewerkers! Ik bid dat er in Nederland, een opwekking komt en dat veel mensen aangeraakt worden met Gods Liefde en dat nog veel mensen gered zullen worden. Hartelijke groet, In Christus verbonden. Marga de Jong.

Mn denken wordt met regelmaat aardig op zn kop gezet. Maar wat een zegen is deze bijbelschool voor mij en mijn man!! Dingen die ik nooit goed heb begrepen worden helder en bereikbaar! Nu is het hele geloofsonderwijs ook een complete nieuwe openbaring voor ons, maar daarnaast zeggen we steeds weer tegen elkaar dat we vinden dat er zo’n goede balans in alle onderwerpen zit! Radicaal en duidelijk, maar absoluut niet eenzijdig! Ik heb ruim een half jaar geleden besloten om mijn denken opnieuw te laten vernieuwen en een stevig fundament te leggen door me te laten onderwijzen door frontrunners en ik heb er nog geen moment spijt van gehad!! Ga zo door!!😃🔥

Vinger (behoorlijk pijnlijk tussen de deur)kwam n bloedplaar. En na uitspreken van genezing 5 min later niks meer van te zien!

Op een ochtend had ik een verstuikte kleine teen, ik heb gebeden en toegepast wat ik via Tom geleerd heb en in Heere Jezus Naam de pijn weggestuurd en God zij dank geen pijn meer gehad Prijs de Heere Amen 🙏

Jezus geneest!

 Hoogezand

Genezingsgetuigenissen op video! In deze video staan een aantal getuigenissen van de genezingsconferentie in Hoogezand. In drie dagen gebeurde er meer dan 100 wonderen en 100 mensen maakte een keuze om Jezus te volgen. Jezus is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. (Hebr.13:8).

Heb jij gebed nodig? Bel dan naar onze gebedslijn op (085) 488 2323

Anne Marie Madern

Na jaren van gebed, door m’n ouders voor Gemeente Altena, kwam ik onverwachts op deze Bijbelschool terecht. Krachtig onderwijs, verrassend, dynamisch en leren door te doen. Dat zijn kenmerken van deze Bijbelschool. Het is soms spannend, maar met resultaat. Ik zie wonderen gebeuren en het is verrijkend in mijn leven. Ik ontvang het onderwijs om ook weer te kunnen doorgeven. Beseffende hoeveel God van mij houdt! Het is een avontuur waarin mijn bestemming zich ontvouwt. De Bijbelschool is GOUD!

Geef hier je getuigenis door

Wil jij nog
meer onderwijs?

Maak een account aan op Bijbelschool.tv. Word toegerust en ontdek Gods plan voor je leven