Frontrunners is een bediening onder leiding van Tom en Femke de Wal. De missie die God aan hen gegeven heeft is om ‘frontrunners’ op te richten (n.a.v. 1 Korinthe 9:24). Dit oprichten bestaat uit zowel het bereiken van mensen, als mensen toerusten die volledig voor Gods Koninkrijk gaan en wandelen in hun roeping en bestemming.

Missie: Raising up Frontrunners

De visie die God heeft gegeven om dit doel te bereiken is door een compleet platform te bouwen waarop allerlei manieren mensen bereikt en toegerust worden.

Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. 1 Korinthe 9:24

Momenteel doet Frontrunners dat onder andere door de volgende activiteiten:

Per jaar prediken ze het Woord van God meer dan 200 keer in allerlei soorten samenkomsten, conferenties en campagnes. Het Woord van God in de samenkomsten wordt sterk bevestigd door wonderen, tekenen, genezingen en veranderde levens.

Frontrunners heeft een gratis online Bijbelschool met meer dan veertig lessen die honderden studenten volgen (bijbelschool.tv). Op deze manier rusten ze zoveel mogelijk mensen toe voor Gods Koninkrijk.

Frontrunners heeft een parttime Bijbelschool waarmee ze ieder jaar mensen trainen om hun roeping te vervullen in Gods Koninkrijk.

Tom de Wal is intensief betrokken bij fulltime Bijbelscholen om een nieuwe generatie bedieningen en voorgangers te trainen. In de toekomst zal Frontrunners ook een eigen fulltime school starten.

Iedere week worden er vanuit de video studio live onderwijs programma’s uitgezonden om mensen te bereiken, te inspireren en toe te rusten. Keer op keer ontvangen ze hier de getuigenissen van, hoe dit mensenlevens verandert.

Frontrunners houdt opwekkingsavonden om de kerk weer in vuur en vlam voor Jezus te zetten en vol te maken van de Heilige Geest.

Frontrunners traint mensen om te prediken om zodoende steeds meer bedieningen en predikers op te richten.

Frontrunners traint kerken en bedieningen om meer resultaat te hebben in wonderen, tekenen en genezingen met hun genezingscursus.

Frontrunners organiseert eigen conferenties zoals de Greater Faith Conferences en houdt conferenties/campagnes in het buitenland.

Frontrunners heeft een eigen vrouwenwerk met vrouwenavonden, conferenties en video onderwijs speciaal voor vrouwen.

Frontrunners houdt revival weken in kerken in binnen- en buitenland. Tijdens deze week zien ze kerken compleet herleven en terugkomen in de kracht en passie van God.

Frontrunners heeft een Business Partner Netwerk waarbij ondernemers zich aan kunnen sluiten. Ze voorzien ondernemers van onderwijs om hen te helpen hun onderneming te bouwen op de principes van Gods Koninkrijk.

M­eerdere malen per jaar zijn Tom en Femke in het buitenland om te spreken op conferenties, campagnes, bijbelscholen en in kerkdiensten. Ze bedienen o.a. in Kenia, Zwitserland, Albanië, Oekraïne en Amerika.

Tom en Femke brengen Gods Woord in arme en rijke landen en doen verschillende projecten om armoede geestelijk en materieel tegen te gaan.

Tom functioneert sterk in de leraar & profetische bediening waardoor hij altijd een sterk onderbouwd woord brengt wat bevestigd wordt met wonderen en tekenen. Tijdens de samenkomsten van Frontrunners ontvangen veel mensen genezing, bevrijding en doorbraak. Ongeveer 6 keer per jaar reizen Tom en Femke naar het buitenland om in conferenties, kerken en campagnes te spreken.

Hoewel Tom alleen is begonnen is de bediening ontzettend snel gegroeid. Femke is erbij gekomen voor Frontwomen en daarnaast hebben ze meerdere mensen in fulltime en parttime dienst. Frontrunners zit gevestigd in Werkendam waar we een prachtig gebouw hebben met kantoorruimtes, videostudio en trainingszaal.