Frontrunners Business Partners Netwerk

Wat zijn Frontrunners Business Partners:
Frontrunners Business Partners zijn ondernemers die samen willen werken met Frontrunners om het Koninkrijk van God te bouwen. Bij Frontrunners geloven we dat ondernemers een speciale plek en rol innemen in het Koninkrijk van God. Ook geloven we in een speciale samenwerking (partnerschap) tussen ondernemers en bedieningen. Ondernemingen kunnen bedieningen versterken en bedieningen ondernemingen. Hierover meer bij samenwerking. Door het aanmelden als Business Partner kom je terecht in het netwerk van Business Partners. Je ontvangt e-mail met de data en content voor ondernemers.

  • Sterke samenwerking tussen business & bediening

  • Expertise delen

  • Netwerk van christelijke ondernemers

  • Inspirerende content voor ondernemers

Samenwerking:
Wij geloven in een sterke samenwerking tussen bediening & business. Door ons Business Partner Netwerk geven we hier vorm aan. Met Frontrunners creëren we content speciaal voor ondernemers. We organiseren ondernemersavonden waarbij je andere christelijke ondernemers kan ontmoeten of waarbij een spreker met expertise op het gebied van ondernemen de ondernemers komt toerusten. Ook produceren we video’s specifiek met Koninkrijkprincipes voor het ondernemen. Daarnaast hebben we gemerkt dat veel ondernemers met vraagstukken zitten over geestelijke zaken zoals de stem van God verstaan, richting ontvangen voor je bedrijf, etc. Frontrunners stelt zich beschikbaar voor business partners om deze vragen te beantwoorden en hen hierbij te helpen.

Op deze manier helpen we ondernemers hun onderneming te bouwen op het Koninkrijk van God. Ondernemers kunnen ook helpen Frontrunners te bouwen. Dit kan zijn door het delen van expertise, financiën of specifieke producten of vormen van dienstverlening*.

*Er zijn geen verplichtingen gekoppeld aan het zijn van een business partner.

Hoe wordt je business partner:
Gebruik het aanmeld formulier hieronder om business partner te worden. Je ontvangt dan een e-mail met content voor ondernemers en de data van avonden voor ondernemers.