online Bijbelschool

Op één platform de complete drie jarige parttime bijbelschool van Frontrunners in 150+ videolessen met hand-outs en reflectievragen. www.bijbelschool.tv is het digitale platform voor geestelijke groei! 

BIJBELSCHOOL.TV – geestelijk groeien was nog nooit zó makkelijk

Op één platform de complete drie jarige parttime bijbelschool van Frontrunners in 150+ videolessen met hand-outs en reflectievragen. Deze bijbelscholen worden normaal gesproken fysiek georganiseerd in Werkendam, in het gebouw van Frontrunners. Maar via www.bijbelschool.tv is al dit onderwijs ook op afstand te volgen! Ideaal voor diegenen die onregelmatig werken, ver van Werkendam vandaan wonen of de school gewoon graag in hun eigen tempo willen volgen. Na het volgen van de Bijbelschool op www.bijbelschool.tv:

  • Begrijp en ontvang je jouw hemelse erfenis
  • Weet je wie je bent in Christus
  • Heb je een vernieuwd denken
  • Heb je een sterk en stabiel geloofsleven
  • Kan je Gods stem verstaan
  • Wandel je in autoriteit
  • Heb je krachtig en overwinnend geloof
  • Begrijp je hoe effectief bidden werkt
  • Kan je bidden voor zieken en demonen uitdrijven
  • Begrijp en functioneer je in de gaven van de Geest

Volg nu bijbelschool in je eigen tijd, tempo en op iedere locatie.

Aanmelden Online Bijbelschool!

 

je wordt naar Bijbelschool.tv gebracht.

De Frontrunners bijbelscholen hebben ons hele leven veranderd. Ons geestelijke leven is tot bloei gekomen, ons huwelijk is beter geworden, we hebben Gods stem leren verstaan en we hebben onze bestemming in het Koninkrijk van God ontdekt! Voorheen hadden we veel geloofsvragen, maar nu begrijpen we écht hoe dingen zitten. We hebben geleerd hoe we ons geloof kunnen gebruiken om Gods beloftes te ont­vangen en hoe we God kunnen betrekken in ons bedrijf.

ARJAN & MARJON QUARTEL

Ondernemer & eigenaar , www.quartelautos.nl

MEER INFORMATIE

Bijbelschool.tv is hét online videoplatform voor Bijbels afstandsonderwijs. Frontrunners heeft een driejarige parttime Bijbelschool en een school voor christelijke ondernemers;

Parttime leerjaar 1 – ‘een groot werk in jou’
Parttime leerjaar 2&3 – ‘een groot werk door jou’
Kingdom Business School – school voor christelijke ondernemers en leiders

Deze bijbelscholen worden normaal gesproken fysiek georganiseerd in Werkendam, in het gebouw van Frontrunners. Maar via www.bijbelschool.tv is al dit onderwijs ook op afstand te volgen! Ideaal voor diegenen die onregelmatig werken, ver van Werkendam vandaan wonen of de school gewoon graag in hun eigen tempo willen volgen. Heb je weinig tijd of geen vervoer? Dan kun je toch gewoon een bijbelschool volgen via video’s en hand-outs.

Met het online leerplatform van bijbelschool.tv is dit allemaal mogelijk! Op je eigen tijd, tempo en locatie de bijbelschool volgen en zo geestelijk groeien. Door middel van meer dan 150 uur aan video-onderwijs, incl. hand-outs word je volledig toegerust. Tijdens en na het volgen van de school zul je ervaren dat je geestelijke leven tot bloei komt en dat jij op je bestemming gaat komen.

Jaar 1:

Leven uit verlossing
In deze module leer je wat het inhoudt om te leven als Nieuwe Schepping en wat alle zegeningen zijn die daarbij horen.

De Heilige Geest
In deze module leer je wie de Heilige Geest is, hoe je Zijn stem kan verstaan, hoe je kan functioneren in de gaven en vrucht van de Geest en hoe je kan leven uit Zijn tegenwoordigheid. 

Geloof & overwinning
Alles is mogelijk voor de gene die gelooft (Mark.9:23). In deze module leer je hoe jij Gods beloftes kan ontvangen door je geloof te gebruiken en hoe je kan groeien in geloof. 

Gebed & aanbidding
In deze module leer je om krachtig en effectief te bidden en wat de kracht van aanbidding is. 

Voorziening & voorspoed
Leer om God als bron in je leven te hebben zodat je altijd leeft vanuit Zijn voorziening en voorspoed. In deze module behandelen we Gods principoes om te leven onder Zijn zegen. 

Roeping & bediening
In deze module leer je wat jouw roeping is en welke bediening God jou heeft gegeven. Na deze module weet jij wat jouw plek is in Gods Koninkrijk. 

Het Oude & Nieuwe Testament
In deze module leer je de achtergrond en de inhoud van de Bijbelboeken, zodat wanneer jij jouw Bijbel leest, je echt de unieke waarde van ieder boek begrijpt en het maximale eruit haalt. 

Jaar 2:

Krachtige kerk
In deze module leer je wat het doel is van de kerk en hoe de kerk zich kan ontplooien tot het meest krachtige orgaan op aarde. 

Leiderschap
Iedereen geeft in meer of mindere mate leiding. In deze module leer je hoe jij een krachtige leider kan zijn en wat de 12 grootste valkuilen zijn voor (christelijke) leiders. 

Pastoraat
In deze module leer je hoe jij mensen verder helpt die tegen obstakels aanlopen in hun leven. 

Demonie & bevrijding
In deze module leer je hoe de geestelijke wereld in elkaar zit, wat demonen zijn, hoe ze binnenkomen en natuurlijk hoe je mensen bevrijd van demonen. 

Huwelijk & Familie
In deze module leer je hoe een gezond huwelijk en gezin bouwt. 

Geloofsopvoeding
In deze module leer je Gods principes voor het opvoeden van je kinderen.

Jaar 3:

Supporting the ministry
Ontzettend veel mensen zijn geroepen om met hun unieke gave en talent bedieningen en kerken te steunen zodat ze gigantisch veel kunnen bereiken. In deze module leer jij wat jouw plek is.  

Visie & Strategie
In deze module leer je hoe jij een visie van God kan ontvangen voor jouw leven en plannen en hoe je een bijhorende strategie krijgt om het daadwerkelijk realiteit te laten worden. 

Hartszaken
Veel mensen lopen tegen obstakels aan in hun leven, vanwege bepaalde dingen die spelen diep in hun hart. Tijdens deze module gaan we daar mee aan de slag! 

Gericht op de eeuwigheid
In deze module gaan we in op belangrijke thema’s die te maken hebben met onze eeuwige bestemming zoals hemel, hel en beloningen in de hemel. 

Gericht op de eeuwigheid
In deze module gaan we in op hoe we mensen Gods Koninkrijk kunnen binnenbrengen. 

Partnerschap
Ga naar https://bijbelschool.tv/account/leerplan/ om vandaag jouw account aan te maken en te beginnen met de Bijbelschool. Het afstandsonderwijs is beschikbaar voor partners van Frontrunners.

Door het volgen van de Frontrunners bijbelschool heb ik een persoonlijke en stabiele relatie met God gekregen en ben ik enorm gegroeid in bijbelkennis. Bovendien heb ik door de bijbelschool ontdekt wat God in mijn leven wil gaan doen. Het praktische gedeelte van de bijbelschool heeft mij echt geactiveerd, waardoor ik nu uitstap in de gaven van de Geest en het bidden voor mensen. Deze bijbelschool heeft mijn leven veranderd.

SANDER VAN MAASTRICHT

Bijbelschoolstudent

BEKIJK OOK DE PARTTIME BIJBELSCHOOL

Veel mensen zijn je voorgegaan en hebben een Bijbelschool gevolgd bij Frontrunners. Lees ook de getuigenissen.